Jak tworzyć etykiety w programie Word z arkusza kalkulacyjnego Excel

Jeśli chcesz tworzyć i drukować wszelkiego rodzaju etykiety, nie szukaj dalej niż Microsoft Word i Excel. Możesz przechowywać dane etykiety w programie Excel, a następnie pobrać te dane w programie Word, aby zapisać lub wydrukować etykiety.

W tym przewodniku dowiesz się, jak utworzyć arkusz kalkulacyjny etykiet w programie Excel, który jest zgodny z programem Word, skonfigurować etykiety oraz zapisywać je lub drukować.

1. Wprowadź dane dla swoich etykiet w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Pierwszym krokiem jest utworzenie arkusza kalkulacyjnego Excel z danymi etykiety. Do każdego pola danych przypiszesz odpowiedni nagłówek, aby móc pobrać nagłówki w programie Word.

W poniższym przykładzie utworzymy arkusz kalkulacyjny z następującymi polami:

ImięNazwiskoAdres ulicyMiastoStanKod pocztowy

Aby rozpocząć tworzenie arkusza kalkulacyjnego Excel:

  Uruchom program Microsoft Excel na komputerze z systemem Windows lub Mac i utwórz nowy arkusz kalkulacyjny.Na ekranie arkusza kalkulacyjnego programu Excel wybierz pierwszą komórkę w pierwszym wierszu i wpisz Imię.
  Wybierz pierwszą komórkę w b kolumna i typ Nazwisko. Podobnie dodaj Adres ulicy, Miasto, Stanoraz Kod pocztowy do C, D, mioraz F w pierwszych wierszach kolumn. Teraz dodaj dane pod każdym właśnie utworzonym nagłówkiem. Twój arkusz kalkulacyjny powinien wyglądać mniej więcej tak:
  Po zakończeniu dodawania danych zapisz arkusz kalkulacyjny, wybierając Plik u góry.Wybierz Zapisać w lewym pasku bocznym. Wybierz Przeglądaj w okienku po prawej stronie.
  Wybierz folder, w którym chcesz zapisać arkusz kalkulacyjny, wprowadź nazwę arkusza kalkulacyjnego w Nazwa pliku pole i wybierz Zapisać na dole okna.
  Zamknij okno Excela.

Twój arkusz kalkulacyjny Excel jest teraz gotowy.

2. Skonfiguruj etykiety w programie Word

Drugim krokiem jest skonfigurowanie wymiarów etykiet w programie Word. Dostępnych jest kilka predefiniowanych układów etykiet. Jeśli chcesz, możesz nawet stworzyć własną etykietę z niestandardowymi wymiarami.

  Uruchom program Microsoft Word na komputerze z systemem Windows lub Mac i rozpocznij nowy pusty dokument.Na ekranie edycji dokumentu wybierz Wysyłki z górnego paska narzędzi Wysyłki zakładka, wybierz Rozpocznij korespondencję seryjną a następnie wybierz Etykiety z menu.
  W oknie, które zostanie otwarte, wybierz dostawcę etykiet z Sprzedawcy etykiet menu rozwijane. Następnie wybierz typ etykiety z Numer produktu lista, Na koniec wybierz ok.
  Jeśli chcesz utworzyć niestandardową etykietę, wybierz Nowa etykieta i określ wymiary etykiety w następnym oknie.
  Twój układ etykiety jest teraz skonfigurowany i pozostaw ten dokument otwarty w programie Word.

3. Przenieś dane z Excela do dokumentu Word

Teraz, gdy etykiety są skonfigurowane, zaimportuj dane zapisane w arkuszu kalkulacyjnym Excel do dokumentu Word. Aby to zrobić, nie musisz otwierać programu Excel.

Zacząć:

  Gdy dokument programu Word jest nadal otwarty, wybierz Wysyłki zakładka u góry.W Wysyłki zakładka, wybierz Wybierz odbiorców i wybierz Użyj istniejącej listy. Mówisz programowi Word, że chcesz użyć predefiniowanej listy dla swoich etykiet.
  w Przeglądarka plików W oknie, które się otworzy, przejdź do folderu zawierającego arkusz kalkulacyjny Excel, który utworzyłeś powyżej. Kliknij dwukrotnie arkusz kalkulacyjny, aby zaimportować go do dokumentu programu Word.
  Słowo otworzy się Wybierz tabelę okno. Tutaj wybierz arkusz zawierający dane etykiety.Zaznacz Pierwszy wiersz danych zawiera nagłówki kolumn opcję i wybierz ok.

4. Dodaj etykiety z Excela do dokumentu Word

Teraz określisz pola, których chcesz użyć w etykietach.

Aby to zrobić:

  Upewnij się, że nadal znajdujesz się w dokumencie z etykietami w programie Word. Wybierz Wysyłki zakładka u góry, a następnie od Wpisz i wstaw pola sekcji, wybierz Blok adresu opcja.
  Na Wstaw blok adresu okno, które się otworzy, wybierz Dopasuj pola przycisk.
  Słowo otwiera się Dopasuj pola okno. Tutaj upewnij się, że każde pole w Wymagane do bloku adresu pasuje do odpowiedniego pola w arkuszu kalkulacyjnym. Na przykład, Adres 1 powinien być ustawiony do użycia Adres ulicy z arkusza kalkulacyjnego i tak dalej.
  Wybierz ok aby zamknąć okno.Powrót na Wstaw blok adresu w oknie możesz zobaczyć podgląd swojej etykiety. Upewnij się, że ten podgląd reprezentuje rzeczywiste etykiety, które chcesz utworzyć. Następnie wybierz ok na dole okna.
  W dokumencie programu Word zauważysz, że pierwsza etykieta mówi teraz <>.Wybierz Wysyłki zakładka u góry, a następnie wybierz Zaktualizuj etykiety.
  Wszystkie etykiety w Twoim dokumencie powinny teraz zawierać napis <>.

5. Twórz etykiety z Excela w dokumencie Word

Word ma teraz wszystkie dane potrzebne do wygenerowania etykiet. Teraz zakończysz proces, a program Word wyświetli rzeczywiste dane dla każdej etykiety:

  w Wysyłki w programie Word, wybierz Zakończ i połącz opcja i wybierz Edytuj poszczególne dokumenty z menu.
  W oknie, które się otworzy, wybierz Wszystko i wybierz ok.
  Twój dokument Word powinien teraz wyświetlać wszystkie etykiety z ich indywidualnymi danymi.

Możesz teraz zapisać ten dokument z etykietami, wygenerować z niego plik PDF lub fizycznie wydrukować dokument (etykiety).

6. Zapisz etykiety Word utworzone z Excela jako PDF

Nie musisz używać narzędzia innej firmy, aby zapisać dokument etykiety programu Word w formacie PDF:

  Wybierz Plik u góry okna programu Word.Na pasku bocznym po lewej stronie wybierz Zapisz jako.Wybierać Przeglądaj w prawym okienku.
  Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik PDF, wprowadź nazwę pliku PDF w Nazwa pliku pole, wybierz PDF z Zapisz jako typ rozwijanego menu i wybierz Zapisać.

7. Drukuj etykiety Word utworzone z programu Excel

Możesz drukować etykiety bezpośrednio z programu Word. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera podczas drukowania:

  Wybierz Plik zakładka u góry okna programu Word. Wybierz Wydrukować na lewym pasku bocznym.
  Wybierz drukarkę z Drukarka menu w prawym okienku, a następnie wybierz Wydrukować na górze.

I wszystko gotowe.

Jak widać powyżej, Word i Excel pomagają tworzyć prawie wszystkie rodzaje etykiet na komputerach z systemem Windows i Mac. Jeśli to pomogło Ci wygenerować żądany typ etykiet w Excelu, daj nam znać w komentarzach poniżej.

0 Shares:
You May Also Like